Forside
Svanemøllekredsen
Aflysning Bane 1 + 2 - Onsdag den 27.06.2018 Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Opdateret... Da det desværre ikke har været muligt at finde en baneleder til afvikling af Onsdagsmatch på Bane 1 i aften onsdag den 27.06.2018 er sejladsen på Bane 1 aflyst. Der er desuden problemer med bemandingen af båden til Bane 2, så den er også aflyst..

I ønskes god sommerferie og på gensyn i August.

 
Flytning af præmieuddeling onsdag den 27. Juni 2018 Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Da restaurant Sejlklubben Frem ikke har plads til at vi afholder præmieuddeling onsdag d. 27. juni, bliver præmieuddelingen i stedet afholdt i Sejlklubben København til sædvanlig tid.

Der bliver mulighed for køb af øl og sodavand efter sejladsen og der bliver tændt op i grillen, hvis man selv skulle have lyst til at medbringe mad til formålet.

Adressen er som altid:

Sejlklubben København
Sundkrogskaj 19,
2100 KBH Ø
Vi ses.

Mvh

Kapsejladsudvalget

 
Indbydelse til onsdags-match 2018 Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Svanemøllekredsen indbyder til onsdagsmatch 2018 og hele indbydelsen kan læses nedenfor.

Der er åbnet for tilmelding.


Der afholdes introduktionsmøde tirsdag den 24. april 2018 i Sejlklubben København med følgende program.

 

 • 18:00 Sidste frist for manuel tilmelding/betaling/skilteregistrering.
 • 19:00 Gennemgang af sejladsbestemmelserne og evt. ændringer i forhold til sidste år.
 • Ca. 19:30 Sejlmager Mads Christensen, fra One Sails, vil holde et indlæg om sejl, trim og andet nyttig viden.

 

Der vil være mulighed for at købe øl, vand, kaffe og the.

Vel mødt..


Indbydelsen kan læses nedenfor eller downloades her: Indbydelse 2018

 

Svanemøllekredsens

Onsdagsmatch

2018

 

Indbydelse

 

 

 1. 1. Regler
  1. Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2013-2016, inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions Forskrifter.

 

 

 1. 2. Deltagelse og tilmelding
  1. Sejladserne er åbne for alle både med et gyldigt DS-målerbrev eller –klassebevis.
  2. Der gælder følgende begrænsninger i retten til at deltage:

i.    Mindst en af bådens ejerkreds skal være medlem af en sejlklub under ISAF eller båden skal være ejet af en sejlklub under DS.

ii.    Deltagelse er betinget af, at deltagergebyr for båden er betalt og at båden har et gyldigt nummerskilt.

iii.    Nummerskilt skal altid vises ved målgang på bane 1. På bane 2 anvendes sejlnummer. Hvis bådene på bane 2 undtagelsesvis deltager på bane 1, gælder bane 1’s regel for nummerskilte.

iv.    Deltagerne skal være opmærksomme på, at der bliver fotograferet på banen – og at billeder bliver lagt på Svanemøllekredsens hjemmeside.

v.    Mailadressen, der oplyses til sejladsledelsen i forbindelse med registrering, vil kunne bruges til nyhedsmails og andre sejladsorienterede oplysninger, herunder meddelelse om ændring af sejladsbestemmelser

 1. Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformular på www.svanemøllekredsen.dk eller senest på informationsmødet tirsdag, den 24. april 2018, kl. 18.00 - 19.00 i Sejlklubben Københavns klubhus, Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø.
 2. Anskaffelse af nummerskilt. Hvis båden ikke allerede er registreret med skiltenummer, skal et sådant købes for kr. 50,00 – f.eks. på førnævnte informationsmøde eller bestilles via mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Tilmelding og betaling skal ske senest tirsdag den 24. april 2018 på informationsmødet eller indbetales til bankkonto 1551-3176789.
 3. Senere tilmelding accepteres kun mod betaling af et forhøjet deltagergebyr.

 

 

 1. 3. Deltagergebyr
  1. Deltagergebyret andrager kr. 600,- pr. båd for sæsonen 2018.
  2. Ved for sen tilmelding (Efter 24. april 2018) andrager deltagergebyret kr. 800,- for 2018.
  3. Ved tilmelding efter sommerferien udgør deltagergebyret kr. 400,-.

 

 

 1. 4. Tidsplan
  1. Introduktionsmøde tirsdag den 24. april 2017, kl. 18.00, med efterfølgende kapsejladsrelevant orientering, kl. 19.00. Herudover vil sejlmager Mads Christensen holde et indlæg om sejl, trim og andet nyttig viden.
  2. Program udkommer på www.svanemøllekredsen.dk og på kredsens facebook-side.

 

 1. Sejladsdage:

i.    Onsdage i maj og juni måned. Første sejladsdag 2. maj og sidste sejlads inden sommerferien den 27. juni. I alt 9 sejladser med 1. start kl. 19.00.

ii.    Onsdag den 8., 15., 22. og 29. august med 1. start kl. 18.30.

iii.    Onsdag den 5., 12. og 19. september med 1. start kl. 18.00.

 

 

 1. 5. Måling og kontrol
  1. Hvis bådens data ikke findes/er mangelfulde på DS’s båddatabase, skal gyldigt målerbrev eller klassebevis forevises ved tilmeldingen.

 

 

 1. 6. Sejladsbestemmelser
  1. Sejladsbestemmelser kan findes på Svanemøllekredsens hjemmeside www.svanemøllekredsen.dk senest 1 uge før 1. sejlads.

 

 

 1. 7. Kapsejladsområde
  1. Banerne vil blive udlagt Ø-NØ for Tuborg Havn, med bane 2 længst mod syd.

 

 

 1. 8. Banerne
  1. Der sejles på op-ned baner. På bane 1 med udlagt gate som bundmærker. Første og anden start, samt flerskrogsbådene sejler 3 opkryds. De øvrige starter sejler 2 opkryds.
  2. På bane 2 tilstræbes 2-3 sejladser pr. aften, med 1-2 opkryds i hver sejlads.

 

 

 1. 9. Præmier
  1. Der vil blive uddelt 1 præmie i hvert løb for hver 5. fuldførende båd.
  2. Præmieuddeling finder sted efter hver sejlads og resultatliste vil blive offentliggjort på www.svanemøllekredsen.dk.
  3. Endvidere uddeles der præmier for forårsserien og for efterårsserien – begge med fratræk for dårligste placering(er). Hvis der ikke arrangeres vinterarrangement vil præmieuddeling ske ved sidste sejladsdag i sæsonen ellers vil præmieuddelingen finder sted ved første vinterarrangement. Nærmere information på hjemmesiden og facebook.

 

 

10. Ansvarsfraskrivning

 1. Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.

 

 

11. Forsikring

 1. Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

 

 

12. Yderligere information

 1. Yderligere information fås på www.svanemøllekredsen.dk.