Forside Tirsdagssejlads Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser Tirsdagssejlads Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Svanemøllekredsens Tirsdagssejladser

Sejladsbestemmelser

Regler: Der sejles efter De Internationale Søvejsregler. Der må anvendes na- tionalflag under sejladsen.

Der sejles omvendt handicap efter handicapmål GPH s/nm. I mangel af et officielt målerbrev tildeles båden et måltal, beregnet efter tilgængelige data for bådtypen eller for en tilsvarende båd efter sejladsledelsens bedste skøn.

Starttidspunktet justeres efter hver sejlads, med + 60 sec. for første båd i mål, + 40 sec. for anden båd og + 20 sec for tredje båd, samt – 60 sec. for sidste båd, - 40 sec. for næstsidste båd og – 20 sec. for tredje sidste båd i mål.

Deltagere: En- og flerskrogsbåde. Sejladsledelsen kan afvise en båd i at deltage uanset årsag.

Tilmelding: På Sejlklubben Københavns hjemmeside: Tirsdagsejlads tilmelding nederst på siden.

Start: Kl. 18.00 (Første båd), hver tirsdag i maj, juni, august og september måned, med første sejlads den 3. maj og sidste sejlads den 27. september 2016.

Startprocedure: Der startes individuelt i henhold til starttabel offentliggjort på Svanemøllekredsens hjemmeside, med link til: http://www.sejlklubbenkbh.dk/Aktiviteter/Kapsejladser/Tirsdagssejladser. Bemærk at starttidspunkterne for flere/alle både vil være forskellige for hver tirsdag.

Banen: Der sejles bagbord bane (Ca. 3,6 sm).

Start- og mållinje: Mellem kompasafmærkning (55 43.58 N/12 36.01 E) og rød sideafmærkning (55 43 54 N/12 36 13 E) ved NV-hjørne af Fiskeri- havnen.

Banemærker: Mærke 1: Fl.Y.3s. (55 43.45 N/12 38.63 E) 94 grader, 1,5 sm - Mærke 2: Rød bøje (55 44.27 N/12 37.24 E) 314 grader, 1,2 sm - mål: 220 grader, 0,9 sm.

Måltagning: Foran- og bagvedliggende båd noteres og afleveres til sejladsledelsen. Såfremt disse både ikke kan lokaliseres noteres egen målgangstid (Klokkeslæt). Såfremt 2 eller flere både er af den opfattelse, at man er før den/de andre både I mål – og ingen vidner kan bekræfte dette, træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de involverede både.

Tidsbegrænsning: Kl. 20. Både der går i mål efter kl. 20.00 betragtes som ikke deltagende i den pågældende sejlads.

Straffe: Ved grov tilsidesættelse af De Internationale Søvejsregler eller hvis star- tende for tidligt, vil båden I det pågældende løb blive noteret som ikke deltagende. Afgørelsen træffes af løbsledelsen og er inappelabel.

Resultater: Resultatlister lægges efterfølgende på Svanemøllekredsens hjemmeside, med link

Ansvar, forsikring: Deltagerne deltager på eget ansvar. Arrangørerne fraskriver sig ethvert ansvar for materiel skade, personskader eller dødsfald opstået i forbindelse med sejladsen. Alle deltagere skal kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring med dækning for tredje part.

Socialt samvær: Vi mødes efter sejladsen i Sejlklubben Københavns klubhus, Sundkrogskaj 19, hvor den medbragte mad og drikkevarer fortæres under hyggeligt samvær. Hvis vejret tillader det er grillen tændt.

Arrangør: Svanemøllekredsen