Forside Tirsdagssejlads Generel information
Tirsdagssejladser - nyheder, resultater, startlister mv. Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Svanemøllekredsens ”Tirsdagssejladser” er primært et tilbud til de mange sejlere med kølbåde uden gyldigt målerbrev. Der sejles efter søvejsreglerne på en kort bane (Ca. 3 sm). En kammeratlig dyst på vandet med start efter ”omvendt handicap”, så første båd i mål vinder.

Der sejles samtlige tirsdage i maj, juni, august og september måned. Deltagergebyr: Kr. 0,00.

Efter sejladsen er der hyggeligt samvær i klubhuset/på grillpladsen, Sundkrogskaj 19, hvor den medbragte mad og drikkevarer indtages sammen med de aktuelle sørøverhistorier.

Tilmelding her: Tilmeldingsblanket

Hvor kommer mine GPH-måltal fra? (Generel sømiletid i sec., cirkelbane)

Da vi startede tirsdagssejladserne i 2014 fik de enkelte både de i websejler kendte GPH-måltal - og for både med registrerede data blev der beregnet GPH uden spiler. Alle øvrige både fik tildelt måltal efter bedste skøn baseret på sammenlignelige data for tilsvarende både – f.eks. via LYS-tal o.lign..

I løbet af sejladserne 2014 fik de fleste både ændrede starttider afhængig af de opnåede placeringer – og ved sæsonafslutningen blev sidste starttid omregnet til et revideret GPH-tal, som båden så startede sæsonen 2015 med. Derfor kan to ens både opleve at have forskellige måltal for 2015. Ved sæsonstart 2016 startes efter bådenes oprindelige måltal. Så vi renser tavlen og starter på en frisk den første tirsdag i maj måned.

Hvad er klokken?

Det er givet, at alle bestræber sig på, at starte korrekt, men det viser sig, at nogle af de App’s, der kan downloades med ure/tider m.v. ikke viser korrekte tider. Tjek om dit ur/tablet m.v. har den rette konfiguration. Vi starter efter GMT + 2:00 (Lokal PC-tid). Se mere her.

Det vil sige, at hvis man anvender GPS-tid fra kortplotter el. lign., så skal tiden p.t. korrigeres med 17 sec – og dermed en GPS-starttid, der er 17 sec. senere end UTC-tid. Skal man f.eks. efter startlisten starte kl. 18:10:00, vil det sige, at starttidspunktet efter GPS-tid skal være 18:10:17.

Nye starttider for 2016 offentliggøres på hjemmesiden senest den 28. april 2016, hvor der er introduktionsmøde i Sejlklubben København, Sundkrogskaj 19, kl. 19.00.

Samlede resultater fra 2015: Resultater 2015