Update den 28. marts 2021

Starttidspunktet for kapsejlads er stadig usikker

Vi kan endnu ikke sige noget om vi kan starte Onsdagsmatch op den 5. maj, da vi endnu ikke kender betingelserne for afviklingen. Vi venter derfor med at holde online møde, til vi ved, hvornår og hvordan vi kan komme i gang med sejladserne.

Tilmelding
Vi skubber derfor også tidsfristen for tilmelding, til vi kender opstartstidspunktet. Der vil kun være tilmelding via websitet: https://svanemøllekredsen.dk/tilmelding/ hvor beløb også vil fremgå. Evt. spørgsmål kan I stille, ved at kontakte os her

Følg med her på websitet eller Facebook, hvor vi løbende vil informere om det hele.

Målerdag
Vi må desværre aflyse afholdelsen af målerdag, som var sat til den 9. maj. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, når vi finder en ny dato, må du meget gerne kontakte os på https://svanemøllekredsen.dk/kontaktformand-svanemollekredsen/. Mere information følger her på siden, når vi kender ny dato.

Venlig hilsen
Kapsejladsudvalget  


Sundet Rundt 2021

Sundet Rundt 8.maj 2021 er en distancekapsejlads med start og målgang i Svanemøllebugten. Kapsejladsen er åben for fully-crewed og 2-handed både, der sejler kapsejlads efter DH samt Texel (flerskrog) foruden der afholdes et cruising-løb. Du kan finde mere information under Kapsejladser


Lidt om kapsejladsregler

I denne ualmindelige ventetid vi er i, så er her lidt læsestof af bliver klogere på omkring kapsejladsregler. Hent Regelkursus her

God læselyst!