Update til sejlerne november 2021

Svanemøllekredsen har mailet ud til alle sejlere på bane 1, der har betalt fuldt beløb for sejlads i 2021. I kan få refunderet 200 kr.
Skulle nogen ikke have modtaget denne mail, henvend dig ved at skrive til Kredsen her

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
1. Dato eller billede af transaktion.
2. Navn og kontonummer hvortil pengene skal overføres.
Mailen skal være kredsen i hænde senest den 15. december 2021. Pengene vil blive overført inden udgangen af december.

Svanemøllekredsen er også ved at arbejde på en ny konstruktion fra januar 2022, så vi fortsat kan afholde kapsejladser, som vi plejer. Du kan læse mere om det hele her.

Og så vil vi bare sige tak for en god sejlsæson, hvor vi endelig fik alle sejladser igang. Vi glæder os til en ny sæson i 2022. Hold jer orienteret her på hjemmesiden og på Facebook.

Venlig hilsen
Kapsejladsudvalget

Sundet rundt 2022

Så er sejlsæsonen slut for 2021, og det var dejligt at vi fik gang i alle sejladser efter et par hårde år med corona. I kan allerede nu glæde jer til en ny sæson, hvor Sejlklubben Sundet lægger ud med Sundet rundt 2022 den 7. maj kl. 10-20. Læs mere om arrangementet her.


Lidt om kapsejladsregler

I denne ualmindelige ventetid vi er i, så er her lidt læsestof af bliver klogere på omkring kapsejladsregler. Hent Regelkursus her

God læselyst!