Update den 24. september
– Vi runder af for efterårssæsonen 2020

Kære kapsejlere til Onsdagsmatch på bane 1 og bane 2

Sæsonen blev jo desværre igen afsluttet, før vi ønskede pga. øget smittetryk. Med de få sejladser, vi har gennemført her i efteråret, giver det ikke helt mening at uddele præmier og finde en samlet vinder af de forskellige starter. Men resultaterne for de enkelte sejladser kan I se under Resultater.

Vi har besluttet, at alle deltagerne kan få refunderet en del af betalingen for deltagelse. Det drejer sig om:
450,- kr. til sejlere, der tilmeldte sig i foråret 2020.
200,- kr. til sejlere, der tilmeldte sig i efteråret 2020.

For at få udbetalt beløbet bedes I sende en mail til kasserer Finn Kristiansen på finn.kristiansen@gmail.com

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
1. Kopi af transaktion.
2. Kontonummer hvortil pengene skal overføres.

Mailen skal være kredsen i hænde senest den 2. november 2020. Pengene vil blive overført inden udgangen af december.

Vi går allerede nu i gang med at forberede næste sæson, hvor vi håber at få løst udfordringen med mærkebåde til bane 1 og bane 2. Det er meget muligt, at vi bliver nødt til at bede en eller flere af klubberne om at finansiere en eller flere mærkebåde. Det vil vi gå i dialog med klubberne om her i efteråret.

Vi kommer også til at bede om assistance fra jer sejlere til at hjælpe med afvikling af sejladserne og til at tage sig af både, grej, o.s.v. F.eks. har vores nuværende bådsmand meddelt, at han ikke kan tage sig af Svanen fremover. Ønsker nogen at gå ind i arbejdet i kapsejladsudvalget, så kontakt os endelig. Der kan jo kun blive kapsejladser, hvis der er tilstrækkeligt med frivillige, som vil give en hånd med. 

Og så vil vi naturligvis holde jer underrettet om, hvad der sker på både website og Facebook. Tak for nu og for, at I gav sæsonen en chance under de vanskelige vilkår, vi er i i øjeblikket.

Med sejlerhilsen
Svanemøllekredsens bestyrelse og kapsejladsudvalg


Hven Rundt Ved Nat

Læs et lille referat af Hven Rundt Ved Nat, og find din placering på Resultatlisten. Du finder det hele under menupunktet Kapsejladser


Update den 8. september – Tirsdagssejlads

Til alle deltagere i Tirsdagssejladserne.

Den 7. september har myndighederne skærpet bestemmelserne, bl.a. vedrørende forsamlingsforbud i København og omegnskommuner.

Det betyder desværre, at sejladsbestemmelserne fra foråret igen er gældende, med en begrænsning på 2 personer pr. båd, gældende fra og med den 8. september 2020.

De reviderede sejladsbestemmelser vedhæftes til orientering og efterlevelse her.


Lidt om kapsejladsregler

I denne ualmindelige ventetid vi er i, så er her lidt læsestof af bliver klogere på omkring kapsejladsregler. Hent Regelkursus her

God læselyst!