Generel information

Velkommen til Tirsdags-hygge-kapsejlads 4. maj 2021

Vi ser lysere tider i øjnene – også med hensyn til Tirsdagssejladserne, som med omvendt handicap netop tilgodeser de p.t. gældende corona-restriktioner. Se sejladsbestemmelserne her.

I startlisten for den 4. maj 2021 er anført de både, som deltog i sejladserne 2020 – og med starttider beregnet ud fra de opnåede placeringer i årets løb, idet 50% af den tidsgodtgørelse/-straf, der blev opnået ved sejladserne i 2020 er tillagt/fratrukket måltallene primo 2020 for de enkelte både. Se startlisten her.

Hvis du står på listen – og ikke ønsker at deltage, eller hvis du ikke er på listen og vil deltage, så send venligst snarest undertegnede en mail herom, så jeg kan få revideret deltagerlisten inden første sejlads, samt få udmeldt start- og måldommere, blandt de deltagende.

Svanemøllekredsens ”Tirsdagssejladser” er primært et tilbud til de mange sejlere med kølbåde uden gyldigt målerbrev. Der sejles efter søvejsreglerne på en kort bane (ca. 3,5 sm). En kammeratlig dyst på vandet med start efter ”omvendt handicap”, så første båd i mål vinder.

Der sejles samtlige tirsdage i maj, juni, august og september måned.

Deltagergebyr: Kr. 0,00.

Efter sejladsen plejer der at være der hyggeligt samvær i klubhuset/på grillpladsen, Sundkrogskaj 19, hvor den medbragte mad og drikkevarer indtages sammen med de aktuelle sørøverhistorier. Dette udskydes til coronarestriktionerne ophæves.

Sejlklubben København er arrangør af tirsdagssejladserne. Du kan også få information om aktuelle starttidspunkter og løbende resultatformidling på deres hjemmeside.

Med ønsket om en fantastisk sejlersæson 2021.

Med sejlerhilsen
Erik Kragh-Hansen
Mobil: 21 20 93 94
bwv146@gmail.com