Hvad er Svanemøllekredsen?

Svanemøllekredsen er samarbejdsorgan for et antal sejlklubber med hjemsted i Københavns nordlige del.

I alt 10 sejlklubber er medlem i kredsen, de 9 med hjemsted i København Ø.

Svanemøllekredsen en også en del af Dansk Sejlunion, som er sejlernes idrætsorganisation.

At sejle er en idræt. Hav og fjord er vores fælles element, hvorimod vores formål med sejladsen kan være meget forskellig. Det kan være kapsejlads, ture eller anden oplevelsespræget aktivitet.

Svanemøllekredsen er en demokratisk organisation med valg af bestyrelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen tager sig af nogle koordinerende funktioner inden for kapsejlads, uddannelse, skolebådssejlads og vejledning af klubber. I de senere år har bestyrelsen fremført sejlernes synspunkter i forbindelse med projekteringer af badestrand og Nordhavnsforbindelsen. Den type opgaver bliver der flere af i takt med udbygningen af København Ø.


Principielt tager bestyrelsen sig af de nedenstående opgaver:

  • varetager klubbernes interesse inden for Dansk Sejlunion 
  • fremmer samarbejdet mellem klubberne til gavn for medlemmerne og sporten 
  • fremmer samarbejdet i regionen under Dansk Sejlunion, hvor kredsen er hjemmehørende 
  • fremmer sejlernes interesser ved at fremføre dem over for relevante offentlige myndigheder 
  • formidler uddannelse og træning til kredsens medlemmer 
  • koordinerer klubbernes kapsejladser, og andre sejlsportsarrangementer
  • behandler klubbernes forslag, der agtes fremført på Dansk Sejlunions årsmøde 
  • forvalter de pengemidler, der gennem kontingenter og på anden måde måtte tilgå, således at de efter bestyrelsens skøn bliver til størst mulig gavn for alle kredsens medlemsklubber.