Kapsejladser

Kapsejladser i Øresund

Her vil vi løbende holde dig orienteret om aktuelle kapsejladsarrangementer der kan have din interesse, og som foregår i Øresund. 

Det gælder bl.a. andet:

  • DM i Spækhugger i august 
  • Stelton Cup i september
  • Hven rundt i september
  • Bomlukker i oktober


Du kan også holde dig orienteret på Facebooksiderne:
Svanemøllekredsens Onsdagsmatch
Spækhuggersejlerne i Svanemøllen 

Hven Rundt Ved Nat

Med vejrudsigtens prognose om en svag og aftagende vestlig vind blev det nøje overvejet og besluttet, at Pinhättan skulle med i banen – og dermed en banelængde på 33 sm.

Den lidt friskere vind i den østlige side af Øresund gav en fin sejlads, afsluttet med kryds mod mål. Hurtigste båd sejlede med en gennemsnitsfart på 5,25 kn og langsomste båd med 3,3 kn.

Af de 62 deltagende både gennemførte 52 både nattens sejlads i stjerneklart vejr. Flot sejlet – og ikke mindst en meget eksemplarisk sejlads før starten, med respekt for de coronarelaterede afstandskrav. Dejligt, at det på trods af de uvante hindringer kan lykkes at afvikle et stævne af denne art til alles tilfredshed.

Præmieoverrækkelsen finder sted lørdag den 3. oktober efter afvikling af Bomlukker-sejladsen, ca. kl. 15 i klubhuset, Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø.

Find dit resultat her.